Descriere proiect

Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în cadrul Summer Trading SRL


 
S.C. SUMMER TRADING S.R.L. în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „ Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în cadrul Summer Trading SRL ”, aferent contractului de finanțare nr. 4175/15.04.2019, cod MySMIS 122833, la punctul de lucru al societăţii situat în Str. 1 Decembrie, nr. 138, Măcin, judeţul Tulcea, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, apel dedicat zonei de investiţie teritorială integrată Delta Dunării.

 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

 

Valoarea totală a proiectului este de 7.821.761,74 lei, din care 4.650.434,48 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.952.869,31 RON și Bugetul Național 697.565,17 RON

 

Scopul proiectului (obiectivul general al proiectului): pe viitor să îşi asigure o dezvoltare durabilă prin consolidarea activităţii şi extinderea acesteia, ceea ce presupune investiţii în utilaje performante care să asigure calitatea serviciilor la nivelul standardelor existente pe piaţa internaţională, creşterea portofoliului de comenzi şi a numărului de clienţi dar si crearea unei structurii sortimentale diversificate prin introducerea de noi produse / servicii şi să utilizeze în mod optim capacităţile de producţie create prin implementarea acestui proiect de investiţii.

 

Obiectivele specifice, respectiv rezultatele proiectului: Crearea unui nou loc de muncă prin angajarea unei persoane care să provină din rândul categoriilor defavorizate; Achiziționarea de active specifice domeniului Lucrărilor de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor; Extinderea activității întreprinderii.

 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii – Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului se va crea un nou loc de muncă din categorie defavorizata; s-au achizitionat echipamente care inglobeaza cea mai nouă tehnologie; echipamentele achiziţionate corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.